Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Referanslama Raporu Taslağı Ulusal Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Referanslama Raporu Taslağı Ulusal Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi.

130616-1

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile referanslanması çalışmaları kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, meslek kuruluşları, işçi, işveren ve eğitim sendikaları, öğrenciler, akademisyenler ve yabancı uzmanların katkı ve katılımlarıyla hazırlanan Türkiye Referanslama Raporu Taslağına yönelik Ulusal Tanıtım Toplantısı, 3 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

060616-6

Bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, eğitim ve yükseköğretim kurumları, sendikalar, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sosyal taraflar ile Avrupa Eğitim Vakfı ve yerli ve yabancı bağımsız uzmanlardan oluşan 85 kişilik geniş bir paydaş grubunun katılım sağladığı toplantının açılışı MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN tarafından yapılmıştır.

Toplantı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve TYÇ Kurulu Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU ve Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Safa KAPICIOĞLU’nun açılış konuşmalarıyla devam etmiştir.

Tüm gün süren toplantının ilk bölümünde Avrupa Eğitim Vakfı Uzmanı Sayın Mirjam De JONG ve uluslararası uzman Sayın John HART gerçekleştirdikleri sunumlarla AYÇ, referanslama çalışmalarının mevcut durumu, dikkate alınması gereken hususlar ile AYÇ referanslama kriterleri ve referanslama sürecinde izlenen ortak yaklaşım hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaşmıştır.

Toplantının ikinci bölümde TYÇ ve referanslama süreci hakkında, TYÇ Dairesi Başkanı Sayın Osman Seçkin AKBIYIK tarafından katılımcılara geniş kapsamlı bilgi sunulmuş, Türkiye Referanslama Raporu taslağı hazırlama süreci, rapor taslağının içeriği ve istişare sürecinde izlenecek yöntem hakkında Rapor Yazım Ekibi Lideri Sayın Prof. Dr. Metin TOPRAK tarafından bilgilendirme yapılmıştır.

Son bölümde ise TYÇ Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU başkanlığında gerçekleştirilen panel oturumunda, toplantı boyunca değinilen tüm konu başlıklarına ve özellikle Türkiye Referanslama Raporu taslağına yönelik sorular yerli ve yabancı uzmanlar tarafından yanıtlanarak katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır.

Ulusal Tanıtım Toplantısının gerçekleştirilmesiyle birlikte, Türkiye Referanslama Raporu taslağına yönelik resmi görüş süreci de başlatılmıştır.

Toplantıya katılım sağlayan tüm paydaşlarımıza, Avrupa Eğitim Vakfı temsilcilerine ve yabancı uzmanlara Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak teşekkürlerimizi sunarız.

060616-6

 

Fotoğraf galerisi için tıklayınız

130616-1

060616-6

 
1547990967.963 - 20.01.2019 14:03:06 - 10.6.30.127 - 100.24.46.10