Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Üçüncü Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Üçüncü Toplantısı Gerçekleştirildi.

270516-3

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile ilgili tüm teknik çalışmaları yürütmek ve TYÇ Koordinasyon Kuruluna sunmakla görevli TYÇ Kurulunun üçüncü toplantısı 26 Mayıs 2016 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) gerçekleştirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye Referanslama Raporu Ulusal İstişare Süreci Planı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilmiş, 3 Haziran 2016 tarihli ulusal tanıtım toplantısı hazırlıklarına ilişkin bilgilendirme yapılmış ve TYÇ Eylem Planı taslağı sunulmuştur.

Toplantının ilk bölümünde Türkiye Referanslama Raporu Ulusal İstişare Süreci Planına uygun olarak MYK koordinasyonunda Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilen 4 istişare toplantısı hakkında bilgi verilmiş ve toplantılarda kararlaştırılan hususlara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Bu bölümde ayrıca, istişare toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda iyileştirilen Rapor taslağının ulusal düzeyde tanıtılması ve Rapora yönelik resmi görüş sürecinin başlatılması amacıyla 3 Haziran 2016 tarihinde düzenlenecek tanıtım toplantısı hazırlık çalışmalarına yönelik Kurul üyelerine bilgilendirme yapılmıştır.

Toplantının ikinci bölümünde ise MEB, Yükseköğretim Kurulu ve MYK tarafından görevlendirilen temsilcilerin katılımıyla oluşturulan Çalışma Grubu tarafından hazırlanan TYÇ Eylem Planı taslağı tanıtılmıştır. TYÇ uygulama sürecinde yürütülecek faaliyetleri içeren Eylem Planı taslağı, TYÇ Yönetmeliğinde öngörülen tüm ölçüt, usul, esas ve planların hangi tarihe kadar, kim tarafından ve nasıl hazırlanacağına dair bilgiler içermektedir. Eylem Planı taslağının TYÇ Kurulu tarafından incelenmesine ve değerlendirmeler ışığında nihai hale getirilmesine karar verilmiştir.

 
1545130905.782 - 18.12.2018 11:01:45 - 10.6.30.127 - 3.80.85.76