Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Referanslama Raporu Taslağına Yönelik Dördüncü İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Referanslama Raporu Taslağına Yönelik Dördüncü İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi.

180516-1

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu tarafından onaylanan plan doğrultusunda, Türkiye Referanslama Raporu taslağına yönelik Dördüncü İstişare Toplantısı, TYÇ’nin ana paydaşlarından olan Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinin katılımıyla 17 Mayıs 2016 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) gerçekleştirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu temsilcileri ile Referanslama Raporu Yazım Ekibi üyelerinin katıldığı toplantının açılışı, MYK Başkanı Adem CEYLAN tarafından yapılmıştır.

Açılış ve tanışma bölümünün ardından, TYÇ ve AYÇ’ye ilişkin tanıtım sunumu yapılmış, TYÇ-AYÇ referanslama süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilerek katılımcıların soruları yanıtlanmıştır. Türkiye Referanslama Raporu taslağının sunulması ve raporda ele alınan konulara ilişkin katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasıyla toplantı tamamlanmıştır.

Toplantıda, TYÇ’nin Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi ile Öz Sertifikalandırılması ve Yükseköğretim Kurulu Sorumluluğundaki Yeterliliklerde Kalite Güvencesi bölümlerine ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve güncellenmesi gereken hususlar belirlenmiştir.

 
1545134331.373 - 18.12.2018 11:58:51 - 10.6.30.127 - 3.80.85.76