Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Referanslama Raporu Taslağına Yönelik Üçüncü İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Referanslama Raporu Taslağına Yönelik Üçüncü İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi.

120516-2

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu tarafından onaylanan plan doğrultusunda, Türkiye Referanslama Raporu taslağına yönelik Üçüncü İstişare Toplantısı, TYÇ’nin önemli paydaşlarından olan meslek kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla 12 Mayıs 2016 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) temsilcileri ve Referanslama Raporu Yazım Ekibi üyelerinin katıldığı toplantının açılışı, Yazım Ekibi Lideri Prof. Dr. Metin TOPRAK tarafından yapılmıştır.  

Açılış ve tanışma bölümünün ardından, TYÇ ve AYÇ’ye ilişkin tanıtım sunumu yapılmış, TYÇ-AYÇ referanslama süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilerek katılımcıların soruları yanıtlanmıştır. Türkiye Referanslama Raporu taslağının sunulması ve raporda ele alınan konulara ilişkin sendika temsilcilerinin görüş ve değerlendirmelerinin alınmasıyla toplantı tamamlanmıştır.

Toplantıda, bilhassa yaygın ve serbest öğrenmelere ilişkin uygulama örneklerinin ele alındığı bölümler ve bu hususlara dair kriterlere verilen yanıtlar değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda 14/1/2008 tarih ve 26756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında TESK’e bağlı odalar bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalara raporun ilgili bölümlerinde yer verilmesi kararlaştırılmıştır.

İstişare toplantıları, Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinin katılımıyla 17 Mayıs 2016 Salı günü MYK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan dördüncü İstişare Toplantısıyla devam edecektir.

 
1544632750.18 - 12.12.2018 16:39:10 - 10.6.30.127 - 3.80.218.53