Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Referanslama Raporu Taslağına Yönelik Birinci İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Referanslama Raporu Taslağına Yönelik Birinci İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi.

090516

Bakanlar Kurulunun 2015/8213 sayılı Kararıyla 19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile referanslanması çalışmaları 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacak olup Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumluluğunun belgelendirilmesi de referanslama çalışmaları kapsamında yürütülecektir.

Bu hükümler gereğince, TYÇ Kurulunun 5 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen ikinci toplantısında TYÇ-AYÇ referanslanma çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanabilmesi için rapor taslağına yönelik ulusal istişare sürecinin onaylanan plan doğrultusunda ivedilikle başlatılması ve yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Plana uygun olarak, Türkiye Referanslama Raporu taslağına yönelik Birinci İstişare Toplantısı, referanslama sürecinin en önemli paydaşlarından olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) temsilcilerinin katılımıyla 5 Mayıs 2016 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) gerçekleştirilmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü temsilcileri ve Referanslama Raporu Yazım Ekibi üyelerinin katıldığı toplantının açılışı MYK Başkan Yardımcısı Firuzan SİLAHŞÖR tarafından yapılmıştır.

Açılış ve tanışma bölümünün ardından, TYÇ ve AYÇ’ye ilişkin tanıtım sunumu yapılmış, TYÇ-AYÇ referanslama süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmiş, Türkiye Referanslama Raporu taslağı sunulmuş ve raporda ele alınan konulara ilişkin MEB temsilcilerinin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır.

Tüm gün süren toplantıda, MEB sorumluluğundaki Eğitim ve Yeterlilikler Sistemi ile MEB sorumluluğundaki Yeterliliklerde Kalite Güvencesi başlıklı bölümler başta olmak üzere Türkiye Referanslama Raporu taslağı değerlendirilmiş, iyileştirme veya güncelleme ihtiyacı duyulan konular ile rapora ilave edilmesinde fayda görülen hususlar belirlenmiştir.

İstişare Toplantıları, işçi, işveren ve memur sendikaları temsilcilerinin katılımıyla 10 Mayıs 2016 Salı günü MYK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan İkinci İstişare Toplantısıyla devam edecektir.

 
1547987925.475 - 20.01.2019 13:12:24 - 10.6.30.127 - 100.24.46.10