Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi.

060416

 

Bakanlar Kurulunun 2015/8213 sayılı Kararıyla 19/11/2015 tarih ve 29537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı Maddesi gereğince, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile ilgili tüm teknik çalışmaları yürütmek ve TYÇ Koordinasyon Kuruluna sunmak üzere oluşturulan TYÇ Kurulunun ikinci toplantısı 5 Nisan 2016 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Referanslama Raporu Ulusal İstişare Sürecine Yönelik Plan ve TYÇ Çalışma Grubu tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin plan ele alındı.

Toplantının ilk bölümünde Türkiye Referanslama Raporu Ulusal İstişare Sürecine Yönelik Plan Taslağı, Kurul üyelerine sunuldu ve istişare sürecinin görüş birliğine varılan plan doğrultusunda MYK koordinasyonunda yürütülmesi kararlaştırıldı.

Toplantının ikinci bölümünde ise MEB, Yükseköğretim Kurulu ve MYK tarafından görevlendirilen temsilcilerin katılımıyla oluşturulan TYÇ Çalışma Grubunun yürüteceği faaliyetlere ilişkin plan taslağı,   Kurul üyelerine sunuldu ve faaliyetlerin görüş birliğine varılan plana uygun olarak Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. 

 
1547988367.619 - 20.01.2019 13:19:46 - 10.6.30.127 - 100.24.46.10