Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Çalışma Grubu Birinci Toplantısı Gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Çalışma Grubu Birinci Toplantısı Gerçekleştirildi.

300316

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulunun 1/3/2016 tarihinde düzenlenen toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilen temsilcilerin katılımıyla oluşturulan ve TYÇ Uygulama Takviminde yer alan işlemlere ilişkin teknik hazırlıkları yapmakla görevlendirilen TYÇ Çalışma Grubunun ilk toplantısı 29 Mart 2016 tarihinde MYK’da gerçekleştirildi.

Toplantıda TYÇ’nin temel özellikleri, TYÇ yönetim yapılarının işleyişi ve görevleri ile TYÇ Uygulama Takvimi hakkında yapılan bilgilendirme sunumunun ardından Çalışma Grubu üyelerince TYÇ kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, TYÇ Çalışma Grubu tarafından TYÇ Eylem Planı hazırlık çalışmalarını konu alan bir faaliyet planı oluşturuldu ve faaliyetlerin oluşturulan plan dâhilinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

 

 
1547988214.714 - 20.01.2019 13:17:13 - 10.6.30.127 - 100.24.46.10