Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Danışma Grubu 28. Toplantısında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve TYÇ'nin AYÇ ile Referanslanması Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Danışma Grubu 28. Toplantısında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve TYÇ'nin AYÇ ile Referanslanması Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

 

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 23 Nisan 2008 tarihli “Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin Oluşturulmasına Yönelik Tavsiye Kararı (2008/C 111/01)”, ülkelere ulusal yeterlilik çerçevesi (UYÇ) oluşturmalarını, UYÇ’lerini AYÇ ile referanslama (ilişkilendirme) sürecinde ilgili ulusal kurum/kuruluşlarla birlikte çalışmalarını ve bu süreci kaliteyi ve şeffaflığı teşvik edecek bir yaklaşımla yönlendirmek amacıyla Ulusal Koordinasyon Noktası belirlemelerini tavsiye etmektedir.

Söz konusu Tavsiye Kararı uyarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 2008 yılı Aralık ayından itibaren AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası olarak AYÇ Danışma Grubunda ülkemizi temsil etmektedir.

02-03 Aralık 2014 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen AYÇ Danışma Grubu 28. Toplantısına ülkemiz AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası adına MYK Başkan Yardımcısı Vekili Sayın Firuzan SİLAHŞÖR katılım sağladı. Sayın SİLAHŞÖR tarafından, söz konusu toplantıda AYÇ DG üyesi ülke temsilcileri ile Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve CEDEFOP (Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi) temsilcilerinin yer aldığı AYÇ Danışma Grubu üyelerine Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), TYÇ Yönetmeliği ve TYÇ’nin AYÇ ile referanslanması çalışmaları hakkında detaylı bilgiler sunuldu ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

 

ayc dg haber

 
1547989105.956 - 20.01.2019 13:32:04 - 10.6.30.127 - 100.24.46.10