Haberler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Referanslama Komitesi’nin 2. Toplantısı, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile Referanslanması Projesi”nin Açılış Toplantısı ile Birlikte 30.06.2014 Tarihinde Gerçekleştirildi

Referanslama Komitesi’nin 2. Toplantısı, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile Referanslanması Projesi”nin  Açılış Toplantısı ile Birlikte 30.06.2014 Tarihinde Gerçekleştirildi

 

Avrupa Komisyonu 2014 Programlama yılı Erasmus+ Programı kapsamında finanse edilen Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Koordinasyon Noktaları Hibe Programı çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen  “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile Referanslanması Projesi”nin  Açılış Toplantısı ve Referanslama Komitesinin ikinci toplantısı 30.06.2014 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda gerçekleştirildi.

MYK Başkan Yardımcısı ve Referanslama Komitesi Başkanı Firuzan SİLAHŞÖR’ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya Komite üyeleri Yüksek Öğretim Kurulu temsilcileri Prof. Dr. Metin TOPRAK, Prof. Dr. Mehmet DURMAN ve Canan ÜNVAN; Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri Abdullah BÜYÜKYILDIZ,  Abdullah YURDABAKAN, Şennur ÇETİN, Dilek AYDOSLU, Erdi YÜCE  ile Referanslama Komitesinde uluslararası uzman olarak görev yapacak olan Prof. Dr. Mile DZELALIJA ve Dr. Georg HANF katıldı.

 Toplantıya, Mesleki Yeterlilik Kurumundan Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet ORDUKAYA, Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı İsmail ÖZDOĞAN, MYK Uzmanı Osman Seçkin AKBIYIK ile Uzman Yardımcıları Elif Sanem OCAK ve Nesrin DOĞAN ile Mütercim-Tercüman Aysun YILDIZ katılım sağladı. 

 

ayc acilis

 

ayc acilis 2

 

Toplantıda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile Referanslanması Projesinin tanıtımı ve TYÇ’nin mevcut durumu ile referanslama çalışmalarının kapsam ve yöntemine ilişkin bilgilendirmenin yanı sıra TYÇ-AYÇ Referanslama çalışmalarına ilişkin çalışma takvimi sunuldu. Katılımcıların görüşleri alınarak nihai hale getirildi. Referanslama raporunun yazımında yer alacak ekibin yürüteceği çalışmanın içeriği ve süresi hakkında değerlendirmeler yapıldıktan sonra rapor yazım ekibinde yer alacak MEB, YÖK ve MYK temsilcileri belirlendi. Referanslama Komitesi üyelerinin ve uluslararası uzmanların genel değerlendirme, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından Referanslama Komitesi Başkanı Firuzan SİLAHŞÖR tarafından toplantı sonlandırıldı.