Duyurular Hukuk Müşavirliği Duyuruları 26 Ocak 2018 tarihli ve 30313 sayılı Resmi Gazete’de; Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2018/1) ve Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2018/2) yayımlanmıştır.
26 Ocak 2018 tarihli ve 30313 sayılı Resmi Gazete’de; Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2018/1) ve Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2018/2) yayımlanmıştır.