Duyurular Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Duyuruları İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) tarafından hazırlanan 7 adet taslak meslek standardı görüşe sunulmuştur.
İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) tarafından hazırlanan 7 adet taslak meslek standardı görüşe sunulmuştur.