Duyurular Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Duyuruları Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği tarafından hazırlanan 1 adet taslak meslek standardı görüşe sunulmuştur.
Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği tarafından hazırlanan 1 adet taslak meslek standardı görüşe sunulmuştur.