Duyurular Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk Duyuruları Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’de Belge Almış/Belge Almaya Hak Kazanmış Kişilerin Dikkatine,
Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’de Belge Almış/Belge Almaya Hak Kazanmış Kişilerin Dikkatine,

 

MYK Yönetim Kurulunun 14.11.2017 tarihli ve 2017/101 sayılı kararı doğrultusunda Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’nin sınav ve belgelendirme yapma yetkisi kaldırılmıştır. Bu kapsamda, Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’de belge almış/belge almaya hak kazanmış tüm kişilerin belgelendirme ve gözetim işlemleri Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca ilgili ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına dağıtılmıştır. Aşağıda yer alan bağlantıdan kişisel bilgiler ile sorgulama yapılarak belgeli kişilerin belgelendirme işlemlerinin hangi kuruluşa devredildiği öğrenilebilmektedir.

 

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_belgelendirme&view=belgelendirme_islemleri&layout=aday_bilgi_sorgu

 

Yapılan bu işlemler kapsamında;

 

1. Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’den belge almış kişilerin gözetim faaliyetleri belgelendirme işlemlerinin devredildiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilecektir. Gözetim dönemi geldiğinde belgeli kişinin ilgili kuruluşun talep edeceği kanıt ve kayıtları sunması gerekmektedir.

 

2. Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’de sınava girmiş ve belge almaya hak kazanmış ancak belgesini ve kimlik kartını teslim alamamış kişilerin belgeleri ve kimlik kartları basıma gönderilmiştir. Bu kişilerin belgeleri ve kimlik kartları, belgelendirme işlemlerinin devredildiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından imzalanarak belge sahiplerine teslim edilecektir. Belge zorunluluğu kapsamında uygulanan teşvikten yararlanmamış veya yararlanamayan kişilerin ilgili belgelendirme kuruluşuna belge masraf karşılığını ödemesi hâlinde belge ve kimlik kartları bastırılacaktır.

 

3. Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’ye teşvikten yararlanma başvurusu yapmış ve belge almaya hak kazanmış ancak sınav ücretinin iadesini alamamış kişiler ve kuruluşların teşvik işlemleri Kurumumuz tarafından yürütülecektir. Bu kişiler ve kuruluşların Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’ye sınav ücreti ödemiş olduğunu gösterir kanıt ve kayıtları resmi yazı/dilekçe ile en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Kurumumuza iletmeleri hâlinde sınav ücretlerinin iade işlemleri Kurumumuz tarafından gerçekleştirilebilecektir.

 

4. Uzman Grup Belgelendirme A.Ş.’de belge almış/belge almaya hak kazanmış kişilerin; MYK Web Portalda yer alan kişisel bilgileri ile iletişim bilgilerinin güncellenmesi, belgenin kaybolması veya yeniden basımı talebi hâlinde belge ve kimlik kartlarının yeniden basımı, belge yenileme gibi işlemler ilgili kişilerin belgelendirme işlemlerinin devredildiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilmektedir.