Denetimler
DENETİMLER

Denetimler Kuruma; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak üzere başvurmuş veya yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşlarının varsa şubelerinin, sınav merkezlerinin; yapısının, faaliyetlerinin, yönetim sisteminin, kayıtlarının, kaynaklarının ve personel belgelendirme uygulamalarının Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı ve düzenlemeleri ile ulusal yeterliliklere uygunluğunun tespiti ve raporlanması amacıyla belirli bir program kapsamında Kurum tarafından görevlendirilmiş denetim ekibi tarafından programlı ve programsız olarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

Denetimler programlı ve programsız olup, programlı denetimler;

-Yetkilendirme Denetimi

-Gözetim Denetimi (Kapsam güncelleme denetimini de içermektedir)

-Kapsam Genişletme Denetimi

-Takip Denetimi’dir.

Programsız denetimler ise mevcut kalite güvencesini korumak amacıyla, kuruluşların sınavları MYK kurallarına ve ulusal yeterliliklere uygun yürütüp yürütmediklerini tespiti amacıyla her zaman yapılabilmektedir.

MYK denetimleri 5544 sayılı MYK Kanunu, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği, MYK Denetim Usul ve Esasları, TS EN ISO 17024 standardı, MYK Denetim Rehberi ve ekinde yer alan kontrol formları ile MYK tarafından yürürlüğü konulan diğer kural ve rehberlere göre yürütülür.

MYK Denetim Rehberi PDF
Programlı Denetimler Değerlendirme ve Sonuç Formu Word icon
Teknik Uzman Formları URL
Programlı Denetimler İçin Uygunsuzluk Kayıt ve Takip Formu Word icon
Programlı Denetim Sonu Raporu Word icon
Takip Denetimi Sonu Raporu Word icon
Programlı Denetimler İçin Açılış-Kapanış Toplantısı Katılımcı Tutanağı Word icon
Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi Word icon
Programsız Denetimlerde Kontrol Edilecek Hususlara İlişkin Denetçi Ve Teknik Uzman Kontrol Formu Word icon
Programsız Denetim Sonu Raporu Word icon
Programsız Denetim Sonuç Raporu Word icon
Denetim Ara Raporu Word icon
Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları
PDF
Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberi PDF
Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi PDF
Belgelendirme Kuruluşları için Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi PDF

 

 

 

 
1576125765.432 - 12.12.2019 05:16:24 - 10.6.30.127 - [3.234.214.179]