Anasayfa

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Anasayfa Anasayfa
İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görevleri;

  • Kurum personelinin işe alımı ve özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, performans ölçütleri ile insan kaynakları politikasını hazırlamak.

  • Kurum hizmetleri için gerekli olan bilişim altyapısını oluşturmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunda gereken önlemleri almak, belirlenmiş politikaları ve ilkeleri uygulamak.

  • Kurumun evrak, arşiv, dokümantasyon ve taşınır hizmetlerini yürütmek ve koordine etmek.

  • Kurumun ihale, satın alma ve lojistik işlemlerini yürütmek.

  • Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak

 

 nsan_Kaynaklar 
İnsan Kaynakları