GAZBİR: Doğalgaz Alt Sektöründeki Protokol Kapsamındaki Meslekler

No

MESLEK ADI

SEVİYE (AYÇ)

1

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı

3

2

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

3

3

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

3

4

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

4

5

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü

4

6

Doğal Gaz Altyapı Bakım ve Kontrol Personeli

4

7

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli

4

8

Bacacı

3

9

Bacacı

4

10

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü

5

11

Topograf

4

 
1585728092.799 - 01.04.2020 08:35:12 - 10.6.30.128 - [3.226.243.36]