AYÇ’nin Yasal Dayanağı
AYÇ’nin Yasal Dayanağı

ayc ana

AYÇ’nin yasal dayanağı, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde resmi olarak kabul edilen 2008/C111/01 sayılı “Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi” Tavsiye Kararıdır.  AYÇ Tavsiye Kararı, ülkelere ulusal yeterlilik çerçevelerini oluşturmalarını, AYÇ ile referanslamalarını (ilişkilendirmelerini), AYÇ ile referanslama sürecinde ilgili tüm tarafların birlikte çalışmalarını ve bu süreci kaliteyi ve şeffaflığı teşvik edecek bir yaklaşımla yönlendirmek amacıyla Ulusal Koordinasyon Noktası belirlemelerini tavsiye etmektedir.

Tavsiye Kararı doğrultusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2008 yılı Aralık ayında “AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası” olarak belirlenmiş olup AYÇ Danışma Grubunda ülkemizi temsil etmektedir.

Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tavsiye Kararında; ulusal mevzuat ve uygulamalarla uyumlu ulusal yeterlilik çerçevelerinin geliştirilmesi ve yeterlilik seviyelerinin AYÇ seviyeleri ile şeffaf bir yaklaşım içerisinde referanslanmasıyla ulusal yeterlilik sistemlerinin AYÇ ile ilişkilendirilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca, sorumlu kurumlar tarafından düzenlenen tüm yeni yeterlilik belgesi, sertifika, diploma ve Europass dokümanlarının ulusal yeterlilik sistemleri aracılığıyla uygun AYÇ seviyesine açık bir referans içermesine yönelik önlemlerin alınması önerilmektedir. Tavsiye Kararında belirtilen öneriler doğrultusunda ülkelerin UYÇ’lerini geliştirmesi ve çerçeve seviyelerini AYÇ seviyeleri ile şeffaf bir yaklaşım içinde referanslaması sonucunda farklı ülke ve sistemlerde düzenlenen yeterlilik belgesi, sertifika, diploma ve Europass dokümanları gibi yeterliliklerin kıyaslanabilmesi mümkün olmaktadır.

 

 

 
1664331248.921 - 28.09.2022 02:47:50 - 10.6.40.127 - [3.237.27.159]