AYÇ’nin Hedef ve İşlevleri
AYÇ’nin Hedef ve İşlevleri

AYÇ Tavsiye Kararı, çeşitli ulusal yeterlilik sistemlerini birbirine bağlayacak ve böylece aralarında daha fazla iletişim kurulmasına yardımcı olacak genel bir Avrupa referans yapısı oluşturmaktadır. Birbirinden bağımsız, ancak ilişkili ve karşılaştırılabilir yeterlilikler ağı bu yolla kurulmaktadır.

AYC hedef  

AYÇ, öğrenme kazanımlarını genel bir referans noktası kabul ederek, ülkeler, sistemler ve kurumlar arasında yeterliliklerin kıyaslanmasına ve transfer edilmesine yardım etmekte ve bu sayede ulusal düzeyde olduğu gibi Avrupa düzeyinde de geniş çapta kullanıcı kitlesine hitap etmektedir.

2004’ten itibaren UYÇ alanında yaşanan hızlı gelişmeler, yeterliliklerin her seviyede şeffaf ve karşılaştırılabilir olması gerektiği ve AYÇ’yi destekleyen temel prensiplerin ülkeler tarafından büyük ölçüde paylaşıldığını göstermektedir. Ülkelerin yeterlilik sistemleri arasındaki bu yakın ilişkiler birçok fayda sağlayacaktır.

AYÇ;

  • Öğrenenlerin ve çalışanların hareketliliğini desteklemektedir. Öğrenenler için, diğer ülkelerdeki işe alım süreçlerinde kendi yeterlilik seviyelerini tanımlamayı kolaylaştırmakta; iş başvurusu sahiplerinin yeterliliklerini yorumlama konusunda işverenlere yardımcı olmaktadır.
  • Tüm yeni yeterlilikler, AYÇ’nin uygun seviyesine referans taşıyacağı için; Europass, Erasmus ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) gibi mevcut Avrupa hareketlilik araçlarını tamamlayıcı ve pekiştirici niteliktedir.
  • Hayat boyu öğrenmeye erişimi ve katılımı teşvik ederek bireylere fayda sağlamaktadır.
  • Ortak bir referans noktası belirleyerek, eğitim ve iş deneyimi gibi farklı yollarla veya farklı ülkelerde edinilmiş öğrenme kazanımlarının nasıl ilişkilendirileceğini göstermekte; böylece muhtemelen birbirinden izole olan yükseköğretim ve mesleki eğitimdeki eğitim sağlayıcılar arasındaki uyumun artırılmasına katkı sunmaktadır. İlerleme teşvik edilmekte ve öğrenenlerin önceki öğrenmelerini tekrarlamak zorunda kalmaması sağlanmaktadır.
  • Yaygın ve serbest öğrenmelerin geçerlilik kazanmasını teşvik ederek öğrenme kazanımlarına odaklanma, işbaşında veya diğer ortamlarda edinilen öğrenme kazanımlarının, örgün yeterliliklerle içerik ve uygunluk bakımından eşdeğerliğinin değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır.
  • Ulusal sistemlerin dışında belgelendirilmiş yeterliliklerin (örneğin; sektörler ve çok uluslu şirketler tarafından düzenlenen yeterlilikler) şeffaflığını artırarak bireyleri ve eğitim sağlayıcıları desteklemektedir.
  • Öğrenme kazanımlarına dayanan ortak bir çerçevenin kabul edilmesi, ulusal otoriteler tarafından belgelendirilmiş geleneksel yeterlilikler ile diğer paydaşlar tarafından belgelendirilmiş yeterliliklerin kıyaslanmasına ve potansiyel ilişkilendirmelere olanak vermektedir. Böylelikle AYÇ, bireylere ve sektörlere yeterliliklerin uluslararası düzeye taşınmasında gittikçe artarak avantaj sağlamaktadır.

Sonuç olarak AYÇ, eğitim ve öğretim sistemleri, işgücü piyasası, iş dünyası ve bireyler üzerinde geniş kapsamlı etkileri olan önemli bir araçtır.

 
1664331535.034 - 28.09.2022 02:52:37 - 10.6.40.127 - [3.237.27.159]