Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Ecvet Uzmanları Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Ecvet Uzmanları Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

09 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Ulusal ECVET Uzmanları ekibi toplantısı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

MEB, YÖK, MYK Türk-İş, HAK-İŞ, TİSK, TESK temsilcilerinden oluşan ECVET uzmanlar Ekibi, yapılan toplantıda 2018 yılı çalışmalarını değerlendi ve 2019 yılı planını hazırladı.

 110119-4

ECVET Nedir?

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu tarafından 18 Temmuz 2009 tarihinde “Mesleki Eğitim Ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET)”nin oluşturulmasına yönelik tavsiye kararı yayımlanmıştır. ECVET, bir yeterliliği elde etmek isteyen bireylerin sahip olduğu öğrenme kazanımlarının (bilgi, beceri ve yetkinlik) transferinin sağlanması, tanınması ve biriktirilmesini desteklemek amacıyla geliştirilmiştir.

ECVET ile bireylerin sahip olduğu öğrenme kazanımlarının anlaşılması ve şeffaflığının sağlanması, öğrenme kazanımlarının uluslararası düzeyde ve Avrupa Birliğine üye ülkeler arasında hareketliliğinin ve transferinin kolaylaşması ve ayrıca, ulusal düzeyde farklı sektörler arasında ve iş piyasası kapsamında yeterliliklerin hareketliliğinin ve taşınmasının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından uygulanabilen ECVET, bireylerin sahip olduğu öğrenme kazanımlarının tanınmasının kolaylaştırılmasını ve böylece hayat boyu öğrenmenin desteklenmesini sağlamaya yönelik araç ve mekanizmalardan birini oluşturmaktadır. Bu sayede kişilerin farklı ülkelerde ve aynı ülke kapsamında farklı bir kurum/kuruluş, sistem ya da serbest öğrenme yoluyla elde ettikleri öğrenme kazanımlarının tanınması mümkün olmaktadır.

AB Komisyonu, Avrupa çapındaki mesleki eğitim ve öğretimdeki hareketliliği mümkün kılacak kredi transfer sistemine (ECVET) ait çalışmalarını 2013 yılı itibariyle hızlandırdı ve Ulusal Ajanslar bu konuda yetkilendirildi. Bu doğrultuda Türkiye Ulusal Ajans olarak, ECVET’in Türkiye’de yaygınlaştırılması, tanınırlığının ve bilinirliğinin arttırılması, politika yapıcı kurumlara yönelik yönlendirici belgelerin hazırlanması amacıyla 2014 Nisan Ayında Ulusal ECVET Ekibi oluşturuldu.

110119-5

 
1560896932.666 - 18.06.2019 23:02:31 - 10.6.30.127 - 34.235.143.190