Completed Projects
TÜRKİYE YETERLİLİKLER VERİTABANI PROJESİ (2014-2016)

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) üzerine Avrupa’daki en kapsamlı bilgi kaynağı olan EQF Portalı, ülkelerin ulusal yeterlilik seviyeleri ile AYÇ seviyeleri arasında bağ kurma süreçlerine ilişkin sonuçları ve bir ülkedeki yeterlilik seviyesinin diğer ülkelerdeki yeterlilik seviyeleri ile nasıl kıyaslanacağı hakkında gerekli bilgileri sunarak, Ulusal Yeterlilik Veritabanlarını ve kayıtları birbirine bağlama ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin bir parçası olan ulusal yeterliliklerin şeffaf, araştırılabilir, ulaşılabilir olması fonksiyonuna hizmet etmektedir.

2020 Stratejisinin, Eğitim ve Öğretimde Avrupa İşbirliği Stratejik Çerçevesinin (ET2020) ve Avrupa Gençlik Stratejisinin amaçlarına ulaşmayı hedefleyen “Erasmus+ Programı Ana Eylem 3 – Politika Reformlarının Desteklenmesi” başlığı altında paydaşlar arasında;

  • Beceri ve yeterliliklerin şeffaflığının ve kredi transferinin kolaylaştırılmasına, 
  • Kalite güvencesinin geliştirilmesine,
  • Yaygın ve sargın öğrenmenin doğrulanmasına,
  • Beceri yönetimi ve rehberliğin desteklenmesi adına Avrupa politika araçları geliştirilmesine
  • Avrupa çapında değişimleri kolaylaştıran ağlara, vatandaşların öğrenme ve çalışma hareketliliğine ve farklı eğitim, öğretim ve gençlik alanları arasında esnek öğrenme yollarına erişilmesine

yönelik girişimler desteklenmektedir.

Bu bağlamda AYÇ ile referanslandırılmış ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dahil edilmiş yeterlilikleri içeren Ulusal Veritabanını kurmak, geliştirmek ve EQF/Ploteus portalı ile bağlantılandırmak amacıyla Türkiye Yeterlilikler Veritabanı Projesi 01.12.2014 başlatılmıştır. Uygulama süresi 24 ay olan projenin toplam bütçesi 89.000 € olup 66.750-€ Avro’luk kısmı eş finansman olarak Avrupa Komisyonu tarafından, 22.250 € Avro’luk kısmı ulusal katkı olarak MYK tarafından karşılanmaktadır.

Türkiye Yeterlilikler Veritabanı Projesi kapsamında;

  • Teknik altyapı çalışmalarının tamamlanarak ulusal yeterlilikler veritabanı geliştirilmesi,
  • MYK tarafından hazırlanması sağlanan AYÇ ile referanslandırılmış ve TYÇ’ye dahil edilmiş yeterliliklerin veritabanına aktarılması,
  • Yeterlilik hazırlayan ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapılarak bu kuruluşlar tarafından hazırlanmış, AYÇ ile referanslandırılmış ve TYÇ’ye dahil edilmiş yeterliliklerin MYK kontrolünde veritabanına aktarılması,
  • Veritabanında yer alan yeterliliklere Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabilmesi,
  • Geliştirilen veritabanının EQF portalı ile bağlantılandırılarak ulusal yeterliliklerin şeffaf, ulaşılabilir ve kıyaslanabilir olması

hedeflenmektedir.

Bu proje kapsamında gerçekleşen faaliyetler Avrupa Çok Dilli Beceri, Yeterlilik ve Meslek Sınıflandırmasının (ESCO) geliştirilmesi ile yakından ilgilidir. AYÇ ile ilişkilendirilen ulusal yeterlilikler Türkiye Yeterlilikler Veritabanına bağlanan EQF portalı aracılığıyla dolaylı olarak ESCO kapsamına dâhil edilebilecektir.

 
1632081368.828 - 19.09.2021 20:29:49 - 10.6.40.128 - [3.236.212.116]