Ongoing Projects European Commission Central Projects
Turkish Qualifications Database Project (2017-2018)

Erasmus+ Programı altında yürütülen Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı 2014-2016 Projesi başarıyla tamamlanmıştır.  Veri tabanının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, veri tabanı portalının AB portallarıyla entegrasyonu için altyapısının hazırlanması ve ülke genelinde uygun kriterlere göre hazırlanmış tüm yeterliliklerin veri tabanı portalına aktarılması için yeni bir proje tasarlanmış ve kabul edilmiştir.

Ocak 2017’de başlayan Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı 2017-2018 Projesinin bütçesi 79200 Euro’dur. Toplam bütçenin 59400 Euro’su (%75) AB katkısı olarak AB Komisyonu tarafından, 19800 Euro’su (%25) ise ulusal katkı olarak MYK tarafından karşılanmaktadır.

2018 yılı sonu itibarıyla tamamlanacak olan proje ile birlikte;

 

  • Türkiye’de farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda, kalite güvencesi sağlanmış öğrenme kazanımları yaklaşımına göre hazırlanan farklı türdeki tüm yeterlilikler veri tabanı portalına aktarılacaktır.
  • Yeterliliklere ilişkin bilgilerin internet aracılığıyla erişime sunulması ve İngilizce olarak sorgulanabilmesi sağlanacaktır.
  • Kamu ve vakıf üniversitelerinin uygun formatta hazırlamış olduğu yeterlilik verileri portala aktarılacaktır.
  • Kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerinin yer aldığı yeterlilikler veri tabanı portalının; Avrupa Beceriler, Yeterlilikler ve Meslekler Sınıflandırılması (ESCO) ve Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikleri Potalına (LOQ) entegrasyonu için veri tabanının teknik altyapısı hazır hale getirilecektir.
  • Veri tabanı portalında yer alan tüm yeterlilikler Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile referanslanmış olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alacaktır.

 

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, AB çapında yeterliliklerin şeffaf, kıyaslanabilir ve ulaşılabilir olması sağlanacaktır. Böylelikle, bireylerin kendi yetkinlikleri doğrultusunda iş bulması kolaylaşacak, ülke içinde ve AB genelinde hareketliliğini kolaylaşacaktır.

 
1594795180.701 - 15.07.2020 07:13:20 - 10.6.30.127 - [18.208.126.130]