Ongoing Projects European Commission Central Projects
TYÇ'nin AYÇ ile Referanslandırılması Projesi (2018-2020)

Hayat Boyu Öğrenme ile ilgili Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin Oluşturulmasına Yönelik 23 Nisan 2008 tarihli ve 2008/C111/01 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı uyarınca ülkemizin bir Ulusal Koordinasyon Noktası belirlemesi gerektiğinden hareketle Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olarak belirlenmiştir ve Aralık 2008’den itibaren AYÇ Danışma Kurulunda ülkemizi temsil etmektedir.

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi İle Referanslandırılması Projesi 2014 yılından itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu eş-finansmanı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

 

“Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile Referanslandırılması 2018-2020” projesinin bütçesinin uygulama süresi 01.01.2018 -31.12.2020 tarihlerini kapsamaktadır. Projenin toplam bütçesi 353.400,000 € olup, bu tutarın 176.400,00 € tutarındaki kısmı ulusal katkıdır. 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olan proje ile;

 

 • İlgili paydaşlara AYÇ ve TYÇ’nin tanıtılması,
 • TYÇ’nin uygulanmasının desteklenmesi,
 • Her yeni yeterlilik belgesinde, diplomada ve Europass Dokümanında ilgili AYÇ Seviyesine yer verilmesinin desteklenmesi,
 • Türkiye Referanlama Raporunun güncellenmesi çalışmalarının yürütülmesi ve raporun Öğrenme Kazanımları ve Yeterlilikler Portalı’nda (Learning Opportunities and Qualifications (LOQ) Portal) yayınlanması
 • TYÇ’nin uluslararası paydaşlara tanıtılması ve uluslararası yeterlilik çerçeveleri ve AYÇ’ye ilişkin güncel gelişmelerin takip edilmesi hedeflenmektedir.

 

Proje kapsamında;

 

 • TYÇ Yönetim Yapılarının toplantılarının düzenlenmesi
 • TYÇ’nin uygulanmasına yönelik dokümanların hazırlanması amacıyla ulusal ve uluslararası uzmanlardan teknik destek alınması,
 • Çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sorumlu personelin AYÇ ve TYÇ’ye yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi amacı ile eğitimlerin düzenlenmesi
 • TYÇ’nin tanıtılması ve geliştirilmesi amacı ile akran öğrenme etkinliği, ulusal konferans, eğiticilerin eğitimi etkinliklerinin düzenlenmesi
 • TYÇ’ye yönelik farkındalığın artırılmasına yönelik tanıtım filmi ve promosyon malzemelerinin hazırlanması planlanmaktadır.
 
1594802441.113 - 15.07.2020 09:14:21 - 10.6.30.127 - [18.208.126.130]