Organization Human Resources and Auxiliary Services Department
Human Resources and Auxiliary Services Department

 Human Resources and Auxiliary Services Department shall have the following duties:

  • To conduct the activities regarding the recruitement and personal rights of the Authority staff, prepare the human resources policy with the performance criteria.

  • To set up the information infrastructure necessary for Authority services, follow technological developments, take necessary precautions regarding the safety and reliability of information, and implement the determined policies and principles

  • To conduct and coordinate the paperwork, archieve, documentation and portable services of the Authority

  • To conduct the activities of tender, purchasing and logistics

  • To carry out any other similar duties assigned by the President as well as any other similar duties envisaged by the legislation.

 

 

Bilgi Güvenliği Politikası

Misyonu, Paydaşlarla birlikte, yeterlilikleri tanımlayan ve tanıyan uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlanmış Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek olan MYK tarafından, üretilen, saklanan, iletilen vb. şekillerde işlenen bilginin ve iş süreçlerinin büyük çoğunluğu bu bilgilerin işlendiği bilgi ve iletişim sistemlerine bağımlıdır.

Bilgi güvenliğinin genel amacı; ilgili yasalar ve sözleşmeler çerçevesinde tüm tarafların bilgi güvenliği farkındalığı arttırılarak hassas Kurum bilgilerinin, gizliliğini, bütünlüğünü ve bu bilgileri barındıran veya bilgilerin işlenmesinde kullanılan bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilirliğini uygun düzeyde sağlamaktır. Bu düzey, mevcut bilgi güvenliği tehditleri göz önünde bulundurularak Kurum bilgi varlıkları ve hizmetleri açısından riskler ve önlemler arasında uygun bir denge sağlayan bilgi güvenliği risk yönetimiyle belirlenir.

 

 nsan_Kaynaklar 
İnsan Kaynakları

 

 

 
1634986643.474 - 23.10.2021 11:31:04 - 10.6.40.127 - [3.236.232.99]