Kurumsal Misyon ve Vizyon
MYK'nın Misyonu-Vizyonu
Misyonumuz

Paydaşlarla birlikte, yeterlilikleri tanımlayan ve tanıyan uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlanmış Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmektir.


Vizyonumuz

Eğitimin istihdamla uyumunu güvence altına alarak nitelikli insan kaynağının oluşmasına öncülük eden, uluslararası ölçekte tanınan, etkin ve saygın bir kurum olmak.

 

Değerlerimiz

 • Güvenilirlik
 • Uzlaşı
 • Hesap Verebilirlik
 • Araştırmacılık
 • Saydamlık
 • Yenilikçilik
 • Yetkinlik
 • Dinamizm
 • Fırsat Eşitliği
 • Etkinlik
 • Tarafsızlık
 • Etkin İletişim
 • Kalite
 • Sürekli Gelişim
 • Paydaşlarla İşbirliği
 • Liyakat

 
1568534073.186 - 15.09.2019 08:28:12 - 10.6.30.127 - 34.231.247.139