Haberler Maden S.K. Haberleri MYK Maden Sektör Komitesi 19. Toplantısı Gerçekleştirildi
MYK Maden Sektör Komitesi 19. Toplantısı Gerçekleştirildi

MYK Maden Sektör Komitesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) tarafından hazırlanan Yerüstü Halatlı Ekskavatör Operatörü (Seviye 4) ile Yeraltı İş Sağlığı ve Güvenliği Destek Elemanı (Seviye 4) ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından hazırlanan Harmancı-Manevracı (Seviye 3) taslak meslek standartlarını incelemek üzere 17 Eylül 2021 tarihinde video konferans şeklinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda komitenin dördüncü dönem başkanlığına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi Kamil ŞENOL, Başkan Vekilliğine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi Ali Rıza ERGUN seçilmişlerdir.

MYK Maden Sektör Komitesi üyelerinin yanı sıra TKİ ve TÜHİS temsilcilerinin de katılım sağladığı toplantıda, hazırlanan taslak meslek standartları incelendi, tartışıldı ve gerekli düzeltmeler yapılarak MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verildi.

170921-5

 
1638989687.836 - 08.12.2021 19:28:28 - 10.6.40.127 - [3.89.204.127]