Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Ulusal Europass Merkezi, Beykent Üniversitesi Öğrencilerine Europass Platformu’nu Tanıttı
Ulusal Europass Merkezi, Beykent Üniversitesi Öğrencilerine Europass Platformu’nu Tanıttı

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından faaliyetleri yürütülen Ulusal Europass Merkezi, 12 Ocak 2022 tarihinde Beykent Üniversitesi öğrencilerine yönelik ‘‘AB Formatında CV Hazırlama ve İş Fırsatlarına Erişim’’ konulu bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinlikte; bireylerin tüm eğitim ve staj deneyimlerini, dil ve dijital becerileri dâhil tüm becerilerini, yeterliliklerini ve başarılarını kayıt altına alabilecekleri Europass Platformu tanıtıldı. Aynı zamanda diploma, referans mektupları ve sertifikalarını Kişisel Europass Kütüphanelerinde dijital olarak saklayabilecekleri önerildi.

 120121-1

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet edebilirliği için iş gücü piyasasında gerek duyulan becerilerin ve yeterliklerin de çağa uygun şekilde sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerle, çalışma hayatının gerektirdiği başta bilişim teknolojileri, yabancı dil, finansal okuryazarlık, karmaşık problem çözme- eleştirel düşünme, iletişim, liderlik, esneklik-uyum ve adaptasyon, yaratıcılık ve yenilikçilik gibi temel beceriler ile sanatsal ve sportif becerilere sahip olmalarının bir zorunluluk olduğu bilgisi paylaşıldı. Özellikle bilişim teknolojileri, sürekli ve hızlı bir şekilde dinamik bir gelişim içindedir. Günümüz şartlarında bilişim teknolojilerinden uzak kalmak mümkün görünmemektedir. Bu kapsamda etkinlikte dijital becerilerin önemine değinilerek; öğrencilere, Avrupa Komisyonu alan uzmanları tarafından tasarlanan ve bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini anlamalarına, uygun eğitim fırsatlarını bulmalarına yardımcı olacak Europass Dijital Beceri Testi hakkında bilgiler verildi.

 
1659885331.086 - 07.08.2022 15:49:13 - 10.6.40.128 - [3.239.4.127]