Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonunun (TUYEP) Açılış Konferansı 16 Aralık 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonunun (TUYEP) Açılış Konferansı 16 Aralık 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) kapsamında finanse edilen “Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonunun (TUYEP)” Açılış Konferansı 16 Aralık 2020 Çarşamba günü geniş bir katılımla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Adnan ERTEM’in ev sahipliği yaptığı etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Angel Gutierrez HIDALGO, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN ve yüklenici firma GOPA Danışmanlık Genel Müdürü Marina EICHHORN’un açış konuşmaları ile başladı.


161220-1

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Sayın Süreyya ERKAN açış konuşmasında; UYEP ve UYEP-II operasyonlarının devamı niteliğinde olan TUYEP Operasyonunun IPA-II kapsamındaki İstihdam Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı altında yürütüldüğünü belirtti. Toplam bütçesi yaklaşık 17 milyon Avro olan Operasyonun 48 ay süreli doğrudan hibe, 36 ay süreli teknik yardım ve 18 ay süreli VOC-Test Merkezleri-III hibe programı bileşenlerinden oluştuğunu ekledi.

  
161220-2

MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN açış konuşmasında katılımcı yönetim anlayışının uygulandığı Mesleki Yeterlilik Kurumunda kamu ve sosyal tarafların eşit olarak temsil edildiğini vurgulayarak eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi ve nitelikli işgücünün oluşturulması amacıyla faaliyetlere devam edildiğini belirtti.

Sayın CEYLAN konuşmasında, MYK olarak paydaşlarla birlikte bugüne kadar 857 Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve 508 Ulusal Yeterlilik (UY) hazırlandığını belirterek söz konusu UMS ve UY’lerin eğitim müfredatlarına yansıtılmasına katkı sağlandığını ifade etti.Sayın CEYLAN, yürütülen faaliyetlerle 1 milyon 320 bin kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olduğunu,ve böylece 2023 yılı hedefi olan 1 milyon belgelendirme hedefini daha bugünden aştıklarını sözlerine ekledi. Sayın CEYLAN Türkiye çapında YBK’ların belgelendirme kapasitesinin 4 milyon kişiye ulaştığını belirterek 2021 yılında 1.5 milyon nitelikli iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

 161220-3 

Sayın CEYLAN, gerçekleştirilen 1395 denetim faaliyeti ile kalite güvencesine olan hassasiyetlerini devam ettirdiklerini vurgulayarak nitelikli iş gücünü artırmak ve iş kazalarını azaltmak için 143 tehlikeli ve çok tehlikeli meslekte belge zorunluluğunun getirildiğini ifade etti. Sayın CEYLAN söz konusu belge zorunluluğunun işverenlere ve işçilere ilave mali yük getirmediğini, toplam 976 bin kişinin sınav ve belgelendirme masraflarının İşsizlik Sigortası fonundan karşılandığını belirtti.

Sayın CEYLAN konuşmasında MYK’nın ayrıca Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası ve Ulusal Europass Merkezi olarak Avrupa bünyesindeki çalışmalarda da yer aldığını ifade ederek MYK olarak Avrupa Komisyonu, AYÇ Danışma Kurulu, Avrupa Eğitim Kurumu, CEDEFOP, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, vb. uluslararası kuruluşlarla ortak projeler hayata geçirdiklerini ifade etti.

Sayın CEYLAN, Avrupa Birliği fonlarından bugüne kadar MYK’ya tahsis edilen tutarın toplam 38 milyon Avro olduğunu belirterek, IPA kapsamında şimdiye kadar yürütülen projelerle 34 adet yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu kurulduğunu, 195 ulusal meslek standardı ve 307 ulusal yeterlilik hazırlandığını, doğrudan hibe programı kapsamında 32.040 kişinin belgelendirildiğini ifade etti. TUYEP Operasyonunun teknik yardım operasyonu ile kapasite geliştirme çalışmalarının yapılacağını, 5 milyon Avro bütçeye sahip VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı ile 23 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu kurulacağını, 137 ulusal yeterlilikte belgelendirme yapılacağını ve toplamda 164 UMS ve UY geliştirileceğini belirtti.

Sayın CEYLAN, TUYEP kapsamında yürütülecek olan faaliyetlerin ülkemize ve Kurumumuza hayırlar getirmesi temennileri ile sözlerini sonlandırdı.

 161220-4 

Açış konuşmalarını yapan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Sayın Angel Gutierrez HIDALGO, TUYEP’in genel amacına vurgu yaparak, sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen ve bireyleri istihdam için gerekli niteliklerle donatan, toplumun tüm kesimlerinin kendilerine göre öğrenme imkânı bulduğu esnek, şeffaf, yenilikçi ve kaliteye dayalı bir eğitim sistemi kurulmasının önemini ifade etti.

Sayın HIDALGO, MYK’nın TYÇ’ye yönelik çalışmalarının da çok önemli bir gelişme gösterdiğini ifade ederek Avrupa Birliği kaynaklı fonlar kullanılan projelerin çok başarılı çıktılara sahip olduğunu ve AB Türkiye Delegasyonu olarak bundan büyük mutluluk duyduklarını belirterek sözlerine son verdi.

 161220-5

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Adnan ERTEM, açış konuşmalarında ülkemizin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinden bahsederek özellikle son yıllarda mesleki yeterlilikler alanında da çalışmaların kayda değer bir gelişme gösterdiğini vurguladı.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun yürüttüğü faaliyetlerin eğitim ve istihdam arasında bir denge sağlamadaki rolüne değinerek, MYK’nın meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri sektörle işbirliği içerisinde katılımcı bir anlayış ile hazırlayarak, eğitime ve iş dünyasına girdi sağladığını ifade etti.

Sayın ERTEM, MYK’nın özellikle Avrupa Birliğinde kabul gören ilke ve yaklaşımlarla uyumlu ulusal yeterlilik sistemi kurmak ve işletmek üzere kurulduğunu söyleyerek bu anlamda MYK’nın nitelikli iş gücü geliştirilmesi bakımından oldukça önemli bir konumda olduğunu ifade etti.

 161220-6

Sayın ERTEM Avrupa Komisyonu nezdinde faaliyetlerin koordine edildiği AYÇ ve Europass Danışma Gruplarında ülkemizin MYK tarafından temsil edildiğini belirterek, bu çalışmaların önemine vurgu yaptı. MYK olarak geliştirilen ve uygulanan projelerin de bu çalışmalarda önemli bir katkısının olduğunu vurgulayan Sayın ERTEM TUYEP projesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

161220-7

Açış konuşmalarının ardından TUYEP operasyonu hibe bileşenlerinden olan VOC-Test Merkezleri – III Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan 23 kuruluş ve projeleri gösterilen video sunumuyla tanıtılmıştır.

161220-8

TUYEP Operasyonu Teknik Yardım bileşeni kapsamında gerçekleştirilen Açılış Konferansında teknik yardım bileşenine ilişkin tanıtım filmi gösterilmiş ve ardından TUYEP Teknik Yardım Ekibi Takım Lideri Sayın Frances TSAKONAS tarafından TUYEP’e ilişkin bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.

Video gösterimlerinin ardından Açılış Konferansının son bölümünde “Ulusal Yeterlilik Sistemi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Eğitim ve İş Dünyasına Katkıları” konulu bir panel oturumu gerçekleştirilmiştir. Panel moderatörlüğünü İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TYÇ Referanslama Raporu Yazım Ekibi Lideri Sayın Prof. Dr. Metin TOPRAK’ın gerçekleştirdiği panele HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman YILDIZ, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ESYEM Müdürü Sayın Ersin ARTANTAŞ, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Sayın Akansel KOÇ, Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Sayın Mehmet Salih CANBAL, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü ve MYK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK ve MYK Başkan Yardımcısı Sayın Metin KARAMAN katılmıştır.

 161220-9

Panelin ardından Açılış Konferansı boyunca TUYEP hibe bileşenlerine yönelik katılımcılardan gelen sorulara MYK Uluslararası İlişkiler ve AB dairesi Başkanı Sayın İsmail ÖZDOĞAN tarafından cevap verilmiştir.

MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN teşekkür konuşması ile Açılış Konferansının kapanışını gerçekleştirmiştir.

 161220-10

Teşekkür konuşmasında özellikle Sektör Yöneticisi Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI nezdinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna ve Sayın Süreyya ERKAN nezdinde Bakanlığımız AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına söz konusu projelerin hazırlık ve uygulama aşamalarında verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini bildirmiştir. İlgili tüm taraflara ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerine son vermiştir.

 
161220-3

 

 
1614461116.848 - 27.02.2021 21:58:57 - 10.6.40.128 - [3.238.7.202]