Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Birinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı 1 Ekim 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Birinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı 1 Ekim 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmalarından önce MYK Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Sayın İsmail ÖZDOĞAN yönlendirme komitesinin oluşumuna ve işlevselliğine yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Sayın ÖZDOĞAN, TUYEP Operasyonu için oluşturulan yönlendirme komitesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) temsilcilerinin yer aldığını ifade ederek sözü açılış konuşmalarını yapmak üzere Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yönetici Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI’ya bıraktı.

 011020-Foto 1

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yönetici Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI, TUYEP projesinin MYK’nin kapasitesinin ve TYÇ’nin uygulamasının desteklenmesine yönelik bir proje olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Sayın BALCI, MYK’nın Avrupa’daki muadil kuruluşları arasında çok iyi bir yerde olduğunu belirterek, MYK süreçlerinin kalite güvencesinin artırılmasının ve AYÇ ile uyumlu olan TYÇ’nin Türkiye’de iş gücünün niteliğini artıracağını ifade etti. Sayın BALCI, MYK’nın yürüttüğü AB projelerinden üst düzeyde verim elde edildiğini hatırlatarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olarak MYK’nın söz konusu tüm çalışmalarına ilişkin verilecek desteğin sürekli devam edeceğini dile getirdi ve toplantının tüm katılımcılarına teşekkür etti.

 011020-Foto 2

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Sayın Süreyya ERKAN açılış konuşmalarında AB Katılım Öncesi Mali Yardım programı kapsamında eğitim, istihdam ve sosyal politikalar alanında operasyonlar ve projeler yürüttüklerini ve ayrıca söz konusu projelerin Sözleşme Makamı olarak görev aldıklarını ifade etti. MYK’nın yürüttüğü UYEP ve UYEP-II projelerinin çıktıları hakkında özet bilgiler paylaşan Sayın ERKAN, MYK ile Sözleşme Makamı arasında başarılı bir şekilde yürütülen iş birliğinin tüm program boyunca devam etmesini istediklerini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

 011020-Foto 3

MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN açılış konuşmalarına tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek başladı. Sayın CEYLAN, MYK’nın; özellikle çalışma hayatı ile eğitim-öğretimin ortak noktada buluşmasında katılımcı yönetim anlayışının, ortak aklın ve birlikte çalışma kültürünün önemli ölçüde temsil edildiği bir kurum olduğunu ifade etti. Sayın CEYLAN, MYK tarafından 854 UMS ve 509 UY geliştirildiğini, 231 YBK kurulduğunu ve 2023 hedefi 1 milyon MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmasına rağmen şimdiden bu sayıyı aştıklarını belirterek bu sayıların da söz konusu çalışmaların en önemli göstergesi olduğunu ifade etti. Sayın CEYLAN, özellikle TYÇ’nin tüm tarafların katılımıyla hazırlanarak AYÇ’ye referanslandığını ve bu çalışmaların ise MYK için çok önemli bir aşama olduğunu ifade etti. Sayın CEYLAN, MYK’nın paydaşları ile iş birliği çalışmalarının çok önemi olduğunu vurgulayarak kullanılan AB fonlarının da söz konusu iş birliğine katkı sağladığını belirtti.

 011020-Foto 4

Sayın CEYLAN MYK’nın AB fonlarından en çok faydalanan kurumlardan biri olduğunu belirterek şimdiye kadar yaklaşık 21 milyon Avro tutarında proje fonu kullanıldığını, TUYEP projesinin yaklaşık 16 milyon Avro bütçesinin olduğunu, şimdiye kadar gerçekleştirilen projeler ile 30’dan fazla VOC-Test Merkezi kurulduğunu, 32.040 kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak üzere desteklendiğini ifade etti. Sayın CEYLAN ayrıca yeni dönem için de yeni proje fikirlerini ilgili makamlara sunduklarını ifade ederek toplantının verimli geçmesi yönünde temennilerde bulundu.

Tüm çalışmalarda paydaşların etkin bir görev ve sorumluluk anlayışı ile hareket ettiğini belirten Sayın CEYLAN, öncelikle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI’ya ve projelerin tüm süreçlerinde her türlü desteği sağlayan Bakanlığımız AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanımız Sayın Süreyya ERKAN’a ve ekibine teşekkürlerini iletti.

 011020-Foto 5

Açılış konuşmalarının ardından yüklenici firma olan GOPA Genel Müdürü Sayın Marina EICHHORN tarafından Yüklenicinin ve Teknik Destek Ekibinin tanıtımı gerçekleştirildi.

TUYEP Kalite Güvence Uzmanı Sayın Donald PATERSON tarafından gerçekleştirilen sunumda ise TUYEP operasyonu ve bileşenleri hakkında bilgiler, bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler ile kısa vadede hedeflenen faaliyetler ve ulaşılmak istenen göstergeler katılımcılarla paylaşıldı. Yapılan sunumda; Kalite Güvence araştırma raporu, TYÇ Strateji Belgesi, Eğitim İhtiyaç Analizi ve buna ilişkin Rapor ile TUYEP İletişim Stratejisi çalışmalarının taslak olarak tamamlandığı ve nihai aşamada olduğuna yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca MYK ve TYÇ web siteleri ile MYK web portalın geliştirilmesine yönelik analizlere ilişkin paylaşımlar yapıldı.

 011020-Foto 6

Toplantının kapanışı ise MYK Başkan Yardımcısı Sayın Metin Karaman tarafından gerçekleştirildi. Yönlendirme Komitesi toplantısının ikincisi için katılımcılardan gelecek taleplerin dikkate alınacağını ve ilgili yönlendirmelerin gerçekleştirileceğini ifade eden Sayın Karaman katılımcılara teşekkür ederek sözlerine son verdi.

 011020-Foto 7

Birinci Yönlendirme Komitesi toplantısının sonlandırılmasının ardından MYK, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sözleşme makamı, proje teknik destek ekibi ve yüklenici firmanın katılımıyla TUYEP 7’nci Aylık Yönetim Toplantısı gerçekleştirildi.


011020-Foto 1

 
1614459617.677 - 27.02.2021 21:33:58 - 10.6.40.128 - [3.238.7.202]