Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Ulusal Europass Merkezi, Kahramanmaraş KYK Öğrencileriyle Birlikte
Ulusal Europass Merkezi, Kahramanmaraş KYK Öğrencileriyle Birlikte

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından faaliyetleri yürütülen Ulusal Europass Merkezi, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü işbirliği ile 9 Mart 2020 tarihinde Kahramanmaraş KYK İl Müdürlüğü öğrencileriyle bir araya gelerek, ‘‘AB Formatında CV Hazırlama ve İş Fırsatlarına Erişim’’ konulu bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Etkinlikte; kariyer gelişimi, iş ve eğitim fırsatlarına erişim ve uluslararası hareketlilikler konularında öğrencilere detaylı bilgiler aktarıldı.

Emek piyasasında iş gücü arzı ve talebindeki dengenin kurulması açısından bireylerin beceri ve yeterliliklerinin doğru, anlaşılır ve şeffaf bir biçimde ortaya konması önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle ilerleyen zamanlarda iş gücü piyasasına girmek durumunda olan etkinlik katılımcılarına, özellikle Europass CV’nin, iş arayan vatandaşların gönüllü kullanımına açık ve sahip oldukları becerileri ve yeterlilikleri daha iyi göstermelerine yardımcı olmak amaçlı yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan bir doküman olduğundan bahsedildi. Europass CV’nin hem sosyal beceriler hem de yaygın ve informal öğrenme ile kazanılan bilgiyi belgelediği için, adayın beceri ve yeterlilikleri konusunda işverenlere bütüncül ve geniş bir çerçeve sunuyor olması konusunda öğrencilere ayrıntılı bilgiler verildi. Detaylı içeriğe sahip ve iyi yapılandırılmış bir özgeçmiş formatı olan Europass CV’nin doğru hazırlandığında Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen öğrencilerin eğitim başvurularında ve ayrıca iş başvurularında avantaj sağladığı bilgisi öğrencilerle paylaşıldı.

Ayrıca Europass Sertifika Eki ve Diploma Eki’nin de; bireylere, sınır ötesi iş ve eğitim başvurularında, eğitim sertifikalarını ve diplomalarını sunma ve mevcut belgelerinin daha kolay anlaşılmasını sağlama konusunda yardımcı Europass belgeleri olduğundan bahsedildi.

Etkinlik, Europass gelişmelerini yakından takip edebilmeleri için öğrencilere Europass sosyal medya hesaplarını takibe almaları çağrısı yapılarak sonlandırıldı.

 
1614457000.957 - 27.02.2021 20:50:21 - 10.6.40.128 - [3.238.7.202]