Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) İkinci Aylık Yönetim Toplantısı 26 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) İkinci Aylık Yönetim Toplantısı 26 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) İkinci Aylık Yönetim Toplantısı; MYK ev sahipliğinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, proje sözleşme makamı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, proje teknik destek ekibinin katılımıyla 26 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

260220-11

MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın açış konuşmaları ile başlayan toplantıda, Sayın CEYLAN, projenin uygulanması sürecini yakından takip ettiklerini ve proje kapsamında bir an önce somut uygulamalara geçilmesini arzuladıklarını belirtmiş ve ardından katılımcılara teşekkür ederek sözlerine son vermiştir.

260220-12

Projenin uygulanmasının izlenmesi için aylık olarak gerçekleştirilen toplantı kapsamında, projenin amacı, önemi ve hedeflerine yönelik sunum gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, projenin uygulama döneminde bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar katılımcılarla paylaşılmış ve kısa vadede yapılacak faaliyetlere yönelik bilgiler verilmiştir.

260220-13

Sunumların ardından kısa vadede gerçekleştirilecek faaliyetler konuşulmuş ve bir sonraki toplantının tarihi kararlaştırılarak toplantıya son verilmiştir.  

260220-12

 
1614459551.462 - 27.02.2021 21:32:52 - 10.6.40.128 - [3.238.7.202]