Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) temsilcileri, 11.02.2020 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN’ı ziyaret etti.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) temsilcileri, 11.02.2020 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN’ı ziyaret etti.

120220-1

EBRD Başkan Yardımcısı Pierre HEİLBRONN, EBRD Ülke Direktörü Arvid TUERKNER, Direktör Yardımcısı Sevi SİMAVİ, Ankara Ofis Başkanı Barış DİNÇER, Kapsayıcı Politikalar Türkiye Sorumlusu Mehmet ÜVEZ, Bölgesel Ekonomist Roger KELLY’den oluşan heyetin katılım sağladığı toplantıya MYK Kurum Başkanı Adem CEYLAN’ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı- Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü-Çok Taraflı Kalkınma Bankaları Dairesi Başkanı Bengü Aytekin, MYK Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı İsmail ÖZDOĞAN ve Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uzmanı Bahadır YURDAKUL katılım sağladı.

Kurum Başkanımız Adem CEYLAN, MYK’nın sosyal tarafları ve paydaşları bir araya getiren ve nitelikli işgücünün desteklenmesine katkı sağlayan bir kurum olduğundan, kalite güvencenin birinci derecede önem arz ettiğinden, bugüne kadar 970 bin mesleki yeterlilik belgesinin verilmesinin önemli olduğundan ve verilen bir milyona yakın belgenin sayısından önemli olan hususun da verilme sürecindeki kalite unsurları olduğundan bahsetti. Buna ek olarak TYÇ’nin oluşturulması ve AYÇ ile referanslanması çalışmaları yanı sıra, MYK’nın EBRD, ETF, CEDEFOP, UNHCR, ILO, IOM gibi diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin artarak devam ettiğinden ve EBRD ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalıştayların sosyal taraflarca çok olumlu karşılandığından bahsedildi. Eğitim ve istihdam piyasasına katkı sağlanmaya devam edileceği belirtilerek, gençleri ve kadınları temel alan turizm sektörü ile ilişkili çalışmaların yanı sıra kimya, ilaç, otomotiv, enerji gibi sektörlerde ve Endüstri 4.0, geleceğin meslekleriyle ilgili işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Önümüzdeki dönemde EBRD’in de yakın işbirliği yaptığı TİSK ile yapılacak toplantılarda ve çalıştaylarda sektör bazında stratejik haritaların belirleneceği, genç işgücünün nitelikli hale getirilme çalışmaları yapılacağı ve tüm çalışmaların katılımcı bir anlayışla ve ortak akılla yürütüleceği belirtildi ve desteklerinden dolayı EBRD’ye teşekkür edildi.

120220-2

EBRD temsilcileri ise özel sektöre ve beceri eşleşmesine verilen önemden ve bu beceri eşleşmeleri esnasında karşılaşılan zorluklardan, iş dünyası aktörleri, politika yapıcılar, sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmaların yürütülmesinden ve bu zorlukların üstesinden gelmek için beraber çalışılması gerekliliğinden ve bugüne kadar alınan yolun öneminden bahsetti. Ek olarak, yeni girişimci program tasarılarının geliştirilebileceğine ve MYK’nın bugüne kadarki tecrübeleri ve kapasitesi de dikkate alınarak, bunun EBRD’nın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de uygulanabileceğine vurgu yapıldı. Geleceğin meslekleri konusunda MYK’nın önemli bir rolü olduğu ve bu anlamda işbirliğine açık olunduğu; özel sektör ve eğitim ile iç içe olan ve sahada görev yapan EBRD’nin müşterilerinin deneyimlerinin paylaşımasından ve bu konuda yapılacak işbirliklerinden memnuniyet duyacağı belirtildi.  

120220-3

 

 
1614457193.457 - 27.02.2021 20:53:34 - 10.6.40.128 - [3.238.7.202]