Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı VOC-Test Merkezlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Semineri (29-30 Nisan 2013)
VOC-Test Merkezlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Semineri (29-30 Nisan 2013)

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), VOC-TEST Merkezleri Hibe Programı Faydalanıcıları ve Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) temsilcilerinin katılım sağladığı seminer 29 - 30 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmiştir.

Bu seminerde 2012 yılında gerçekleştirilen çalıştayın (Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları/VOC-Test Merkezleri için İşletme Kılavuzu Hazırlık Çalıştayı) sonuçlarının ve VOC-Test Merkezlerinin tecrübelerinin temel alınarak VOC-Test Merkezlerinin sürdürülebilirliklerinin nasıl sağlanacağı, yeni merkezlerin gelişimine nasıl daha etkin destek sağlanabileceği ve merkezler arası etkin destek sağlayan bir VOC-Test Merkezleri ağının nasıl kurulabileceği tartışılmıştır.

Seminerin hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • İşletme Kılavuzu’na ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi
  • Bugüne kadar elde edilen deneyimlerin gözden geçirilmesi
  • İyi uygulamaların paylaşılması ve darboğazların belirlenerek ele alınması
  • Akreditasyon ve yetkilendirme prosedürlerine ilişkin tecrübelerin irdelenmesi
  • VOC-Test Merkezlerinin işletme sorunlarından dersler çıkarılması ve olası sürdürülebilir iş modellerinin tartışılması
  • VOC-Test Merkezleri arasında karşılıklı destek fırsatlarının araştırılması
  • VOC-Test Merkezleri ağının desteklenerek genişletilmesi

Seminerde VOC-Test Merkezleri İşletme Kılavuzu katılımcılara sunulmuş, söz konusu kılavuzun geliştirilmesi için VOC-Test Merkezlerinin görüşleri talep edilmiştir. MYK ve TÜRKAK süreçlerinin dış kalite güvencesinin düzenlenmesi için bir ara gelme fikri üzerinde mutabakata varılmıştır. Ayrıca VOC-Test Merkezlerinin dernekleşmelerine yönelik adımlar atılmasına karar verilmiştir. Avrupa Birliği VOC-Test Merkezleri Hibe Programı bittikten sonra da merkezleri desteklemeye devam edeceğini taahhüt etmiştir. ÇSGB AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ise VOC-Test Merkezleri Derneği’ni Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi hibe programı vasıtasıyla desteklemek için fırsatlar bulunduğunu teyit etmiştir. 

Türkçe Seminer gündemine ulaşmak için tıklayınız.

İngilizce Seminer gündemine ulaşmak için tıklayınız.

Türkçe Seminer raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İngilizce Seminer raporuna ulaşmak için tıklayınız.

 
1638680774.116 - 05.12.2021 05:39:55 - 10.6.40.128 - [35.153.166.111]