Haberler Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları / VOC-Test Merkezleri için Çalışma Kılavuzu Hazırlık Çalıştayı (6-7 Mart 2012)
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları / VOC-Test Merkezleri için Çalışma Kılavuzu Hazırlık Çalıştayı (6-7 Mart 2012)

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, VOC-Test Merkezleri Hibe Programı Faydalanıcılarının katılım sağladığı AB Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı ve ETF Ankara Temsilcisi Arjen Deij tarafından yönetilen çalıştay 06 - 07 Mart 2012 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmiştir.

07032012-1

Çalıştayın amacı, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından kullanılacak çalışma kılavuzunun ana hatlarını belirlemektir.

Çalıştay; seminer öncesi hazırlık, mevcut VOC-TEST Merkezleri Semineri ve çalışma kılavuzunun tamamlanması şeklinde üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • VOC-Test Merkezleri ve Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının (YBK) süreçlerinin ortak olarak haritasını çıkarmak
  • Bir işletme kılavuzu için ayrıntılı bir çerçeve geliştirmek
  • VOC-Test Merkezleri arasında karşılıklı öğrenmeyi kolaylaştırmak ve sürekli sistematik bilgi alışverişine yönelik yapılar ortaya koymak
  • Takip için uygulanacak işlemlere karar vermek

Çalıştayda yukarıda belirtilen hedeflere ulaşılmasının yanı sıra katılımcılar birlikte çalışarak YBK süreçlerinin haritasını çıkarmak ve bir işletme kılavuzunun tamamlamak üzere bir yol haritası geliştirmeye çalışmışlardır. Romanya’daki uygulamalar ile ülkemizdeki merkezlerin işlevleri kıyaslanmıştır. Ayrıca çalıştay boyunca Türk meslektaşlar atasında müzakereler yapılması sağlanmış,  bilgi ve deneyim alışverişleri yapılmıştır.

07032016-2

Çalıştay gündemine ulaşmak için tıklayınız.

Türkçe Çalıştay raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İngilizce Çalıştay raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Sunumlara ulaşmak için tıklayınız.

 
1638675408.263 - 05.12.2021 04:10:29 - 10.6.40.128 - [35.153.166.111]