Haberler Bilişim Teknolojileri S.K.Haberleri Bilişim Teknolojileri Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Hazırlandı.
Bilişim Teknolojileri Sektöründe 3 Adet Ulusal Yeterlilik Hazırlandı.

Tüm Özel Eğitim Kurumları İşverenleri Sendikası (TEKİS) tarafından hazırlanan Sistem İşletmeni (Seviye 4), Sistem İşletmeni (Seviye 5) ve Veri Giriş Elemanı (Seviye 4) yeterlilik taslakları kamuoyu görüşüne sunulmuş ve gelen görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak, MYK Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi’nin değerlendirmesine sunulmuştur.

Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi’nin 24 Mayıs 2013 ve 30-31 Mayıs 2013 tarihli toplantısında değerlendirilen yeterlilik taslakları, MYK Yönetim Kurulu onayına sunulmuş ve 19/06/2013 tarih ve 2013/49 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiştir.

MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için linki tıklayınız.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ’ deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar UYÇ’deki ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kuruluş /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

bilisim210613

 
1638989387.194 - 08.12.2021 19:23:28 - 10.6.40.127 - [3.89.204.127]