Haberler Bilişim Teknolojileri S.K.Haberleri Bilişim Teknolojileri Sektöründe 4 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
Bilişim Teknolojileri Sektöründe 4 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi

TÜBİDER Bilişim  Sektörü Derneği tarafından hazırlanan Bilgi İşlem Destek Elemanı  (Seviye 4), Bilgi İşlem Destek Elemanı  (Seviye 5), BT Satış Elemanı (Seviye 4) ve BT Satış Sorumlusu (Seviye 5) yeterlilik taslakları kamuoyu görüşüne sunulmuş ve gelen görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak, MYK Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi’nin değerlendirmesine sunulmuştur. Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 4), Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 5), Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 4), Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 5) ve Ağ Teknolojileri Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliklerinin ilk versiyonu MYK Yönetim Kurulu’nun 16/05/2012 tarih ve 2012/40 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmişti.  

Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi’nin 15 Kasım 2012 tarihli toplantısında değerlendirilen yeterlilik taslakları ve revizyon taslakları, MYK Yönetim Kurulu onayına sunulmuş ve 26/12/2012 tarih ve 2012/98 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiştir.

MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için linki tıklayınız.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ’ deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar UYÇ’deki ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kuruluş /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

bilisim2013

 
1638992250.906 - 08.12.2021 20:11:11 - 10.6.40.127 - [3.89.204.127]