Haberler Elektrik ve Elektronik S.K.Haberleri Elektrik ve Elektronik Sektöründe Mekatronik alanında 2 adet Ulusal Yeterlilik kabul edildi.
Elektrik ve Elektronik Sektöründe Mekatronik alanında 2 adet Ulusal Yeterlilik kabul edildi.

Mekatronik

Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı (TEGEV) ile Kurumumuz arasında 16 Aralık 2011 tarihinde imzalanan Ulusal Yeterlilik hazırlama işbirliği protokolü kapsamında TEGEV tarafından Mekatronik Sistem Operatörü (Seviye 4) ve Mekatronik Sistem Operatörü (Seviye 5) taslak yeterlilikleri hazırlanmıştır.

Hazırlanan taslaklar, 19-20 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi 10. toplantısında görüşülmüş olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 10/07/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilikler olarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

 

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ’ deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar UYÇ’deki ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kuruluş /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

 

 
1601053226.238 - 25.09.2020 17:34:06 - 10.6.30.127 - [18.207.106.142]