Haberler Elektrik ve Elektronik S.K.Haberleri Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı meslek standardı hazırlama konusunda görevlendirilecek gönüllü kurum ve kuruluşlardan talep alınması, taleplerin değerlendirilmesi, kuruluşların görevlendirilmesi ve işbirliği protokollerinin imzalanmasına yönelik teknik çalışmalarını sürdürmektedir.

Elektrik dağıtımı alanında Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ile 23 Kasım 2012 tarihinde Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalandı. İmzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü ile elektrik dağıtımı alanında taslak meslek standartlarının hazırlanma süreci başlatılmış oldu.

ELDER ile imzalanan protokol kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız…

Süreç Nasıl İşliyor?

Ulusal Meslek Standardı Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğe göre; meslek standartları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen kurum veya kuruluşlara hazırlatılır. Görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar MYK Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Sürecin devamında, Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanan kuruluşlar, sektördeki mesleklerin standartlarını MYK ile işbirliği halinde hazırlar ve taslak standartlar ilgili Sektör Komitesi’ne sunulur.

Sektör komitesinde incelenen ve doğrulanan standartlar MYK Yönetim Kurulu’nun onayını müteakip Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı (UMS) olarak yürürlüğe girer.

Sektörlerden gelen taleplere göre MYK Yönetim Kurulu tarafından görevlendirmeler yapılmakta; görevlendirilen kuruluşlarla İşbirliği Protokolleri’nin imzalanmasına devam edilmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan herhangi bir ücret ve başka hak talep etmeksizin meslek standardı hazırlamak, geliştirmek ve güncellemek konularında istekli olan kuruluşların seçimine ve sorumluluklarının tanımlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kurum ve Kuruluşların görevlendirilme süreci, ölçütleri ve görevleri için tıklayınız…

adana