Haberler Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik S.K.Haberleri MYK Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi 13. Toplantısı Gerçekleştirildi
MYK Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi 13. Toplantısı Gerçekleştirildi

MYK Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesinin 13. Toplantısı 10 Mayıs 2016 tarihinde MYK gerçekleştirildi.

İkinci üç yıl dönemini tamamlayan sektör komitesinin üçüncü dönemi için komite başkanlığına komite üyelerinin teklifi ile TİSK Temsilcisi Erdem ABAKA, Başkan Vekilliğine ise MEB Temsilcisi Fatma ZERRİN GÖRGÜN oybirliği ile seçildi.

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kompozit Yat Yapımcısı (Seviye 3) Taslak Meslek Standardı ile Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3-4), Plastik Profil Üretim Elmanı (Ekstrüzyon) (Seviye 3) ve Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) Ulusal Yeterliliklerinin değerlendirici ölçütlerinde sektörden gelen talepler doğrultusunda MYK tarafından yapılan revizyonlar komite üyelerinin inceleme ve değerlendirmesine sunuldu.

Komiteye sunulan Kompozit Yat Yapımcısı (Seviye 3) Taslak Meslek Standardının daha önce hazırlanan Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ile birlikte değerlendirilerek yeniden Komiteye sunulmasına, değerlendirici ölçütlerinde revizyon yapılan ulusal yeterliliklerin üzerinde karara varılan değişiklikler yapıldıktan sonra Komite üyelerinin incelemesi ve onayının ardından MYK Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar verildi.

120516-4

 
1638990118.33 - 08.12.2021 19:35:39 - 10.6.40.127 - [3.89.204.127]