Haberler Cam, Çimento, Toprak S.K.Haberleri MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi İlk Toplantısı Yapıldı
MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi İlk Toplantısı Yapıldı

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca Cam, Çimento ve Toprak Sektöründe hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul edilmesi için inceleme yapmak, önerilerde bulunmak ve karar vermekle görevli Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi kuruldu ve ilk toplantısını 16 Eylül 2009 tarihinde MYK’da gerçekleştirdi.

MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi Temsilcileri:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Umut YÜZER
Milli Eğitim Bakanlığı Saim HATİPOĞLU
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı İbrahim TUNCER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nusret GÜNGÖR
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ziynet Berna ORHAN
Yükseköğretim Kurulu Prof. Dr. Abdullah BARAN
Türkiye İhracatçılar Meclisi Mustafa SEVİNÇ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Prof. Asım YEĞİNOBALI
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Fikret YILMAZ
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Zekeriye NAZLIM
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mürsel ÖZTÜRK
Mesleki Yeterlilik Kurumu Metin DEMİRSOY

MYK Yönetim Kurulu Kararı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sektör Komitesi Toplantılarına Özürlüler İdaresinin görüşlerini bildirmek için katılmaktadır.

Toplantıda MYK Başkanı Bayram AKBAŞ’ın açış konuşmasının ardından Meslek Standartları Dairesi Başkanı Firuzan SİLAHŞÖR, Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi, Mesleki Yeterlilik Kurumunun yapısı, görevleri, faaliyetleri, Meslek Standartları, roller ve tanınma süreçleri hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Çimento alanında taslak meslek standartlarının hazırlanması konusunda yetkilendirilen Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) adına toplantıya katılan Sayın Füsun GÖKÇEN yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sayın GÖKÇEN, “Merkezi Kumanda Operatörü (Pişirici) - Seviye 5” ve “Elektrik Bakım Onarım Ustası - Seviye 4” mesleklerine ilişkin taslak meslek standartlarının hazırlandığını, ilgili kurum/kuruluşların görüşlerinin alındığını ve alınan önerilerin taslaklara yansıtıldığını bildirdi.

Toplantı, gündem gereği Başkan ve Başkan Vekili seçimi ile devam etti. Komite üyelerinin teklifi ile Komite Başkanlığına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonundan Mürsel ÖZTÜRK, Başkan Vekilliğine ise Türkiye İhracatçılar Meclisinden Mustafa SEVİNÇ oybirliğiyle seçildi.

Toplantı sonunda Çimento alanında hazırlanmış olan söz konusu iki meslek standardı taslağı sektör komitesi üyelerine dağıtılarak, bundan sonraki toplantıya kadar taslakların incelenmesi hususunda mutabakata varıldı.

 
1638149987.945 - 29.11.2021 02:13:28 - 10.6.40.128 - [52.23.219.12]