Haberler Enerji S.K. Haberleri Enerji Sektöründe 12 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi
Enerji Sektöründe 12 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi

Enerji sektöründe Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından hazırlanan; 23–24/12/2014 tarihlerinde toplanan MYK Enerji Sektör Komitesinin 9. toplantısında görüşülen Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 3-4-5), Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli (Seviye 3-4-5), Güneş Isıl Sistem Personeli (Seviye 3-4-5) ve Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 3-4-5) yeterlilik taslakları Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 22/04/2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilikler olarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ’ deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar UYÇ’deki ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kuruluş /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

elektrik 2015

 
1638991295.618 - 08.12.2021 19:55:16 - 10.6.40.127 - [3.89.204.127]