Haberler News Mesleki Yeterlilik Kurumu 14 üncü Olağan Genel Kurulu 23 Ekim 2019 Tarihinde Gerçekleştirildi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu 14 üncü Olağan Genel Kurulu 23 Ekim 2019 Tarihinde Gerçekleştirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 14 üncü Olağan Genel Kurulu, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK’un teşrifleriyle MYK hizmet binasında gerçekleştirildi.

Basına açık olarak gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısına bakanlıklar, kamu kurumları ve sosyal tarafların üst düzey yöneticileri ve temsilcilerinin yanı sıra Genel Kurul delegelerinin tamamı katılım sağladı. Çalışma toplantısı şeklinde yapılan Genel Kurul Sayın Enis BAĞDADİOĞLU (TÜRK-İŞ), Sayın Feyzullah ERDOĞAN (TSE) ve Sayın Saygın BABAN’dan (TOBB) ve oluşan Başkanlık Divanınca yönetildi.

Genel Kurula hitap eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK; Mesleki Yeterlilik Kurumunun çalışma hayatında çok önemli bir boşluğu doldurduğunu, işgücünün bilgi, beceri ve yetkinliklerinin meslek standartlarına dayalı olarak uluslararası akredite bir sistem dâhilinde ölçülüp belgelendirilmesinin üretimde verimlilik ve kaliteyi arttırdığını ifade etti. 842 meslekte standartların yürürlükte olduğunu ifade eden Sayın Bakan bugün itibariyle 211 sınav ve belgelendirme kuruluşu ile yıllık 3 Milyon kişiyi sınava alabilecek kapasitenin oluştuğunu ve yaklaşık 775 Bin kişinin Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak ülkemizin nitelikli işgücü havuzuna dâhil olduğunu belirtti. Konuşmasının devamında TYÇ’nin önemi de değinen Sayın Bakan, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile eşleştirilmesinin bir sonucu olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin ülkemizin uluslararası geçerliliği olan ulusal sertifikası haline geldiğini ifade etmiştir. Son olarak, tehlikeli işlere ilişkin mesleklerde getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun çalışanlar ve işverenler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Sayın Bakan, Genel Kurula başarılar diledi.

Genel Kurulda, Kurumun 30.09.2018-30.09.2019 dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu, 2020 yılı çalışma programı ve personel planlaması, 2018 mali yılı kesin hesabı ve 2020 yılı bütçe ve aidat teklifi Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN tarafından sunuldu. Gerçekleştirilen faaliyetler ve çalışma programı Genel Kurul üyelerince takdirle karşılandı, sunulan rapor, teklif ve programlar Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul, Kurum Başkanı Adem CEYLAN ve Divan Başkanı BAĞDADİOĞLU’nun teşekkür konuşmaları ile sona erdi.

 
1638160374.873 - 29.11.2021 05:06:35 - 10.6.40.127 - [34.228.229.51]