Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı TS 13906 Standardına Uygunluklarını Gösteren Hizmet Yeterlilik Belgesi Alacak Firmalarda Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcılarına Yönelik MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu
TS 13906 Standardına Uygunluklarını Gösteren Hizmet Yeterlilik Belgesi Alacak Firmalarda Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcılarına Yönelik MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

31221 sayılı ve 22 Ağustos 2020 tarihinde  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında kullanılmış malın yenilenmesi, sertifikalandırılması ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer işlemleri yürütmek üzere kurulan, Bakanlık veya Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartları taşıyan ve Bakanlıktan aldığı yenileme yetki belgesine dayanarak faaliyet gösteren tüzel kişilerin TS 13906 standardına uygunluklarını gösteren Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir.

Söz konusu standardın 4.4.2 maddesine göre iş yerinde elektronik veya haberleşme dalında diploması bulunan veya ustalık belgesine sahip veya cep telefonlarının tamir, bakım ve onarımları alanında Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip tam zamanlı, bordrolu, başka işyerlerinde çalışmayan en az 7 teknik eleman bulunmalıdır.

Bu kapsamda söz konusu işyerlerinde çalışan ve standartta belirtilen diğer belge ve diplomalara sahip olmayan  kişilerin 19UY0402-4 Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı alanında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi  alması gerekmektedir.

 

 180221-1

 
1614588229.541 - 01.03.2021 09:17:30 - 10.6.40.127 - [18.210.12.229]