Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Florlu Sera Gazı İçeren Veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ İle MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirildi
Florlu Sera Gazı İçeren Veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ İle MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirildi

24.09.2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ kapsamında florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek kişilerin belgelendirilmesi Kurumumuz tarafından hazırlanan “19UY0401-5 Sayılı Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli” ulusal yeterliliğine göre yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılacaktır.

Tebliğin yayımı itibariyle, Mesleki Yeterlilik Belgesini almak amacıyla başvuracak gerçek kişilerin Tebliğ kapsamında yer alan sektörlerde florlu sera gazı içeren ekipmanlar konusunda çalışmış veya hâlihazırda çalışmakta olan teknik personel olmaları ya da en az Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Tebliğ kapsamında tüzel kişilerin belgelendirilmesi için, florlu sera gazları ile ilgili görev, yetki ve sorumluluk verilen bütün teknik personelin Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olması da zorunludur.

19UY0401-5 Sayılı Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli ulusal yeterliliğine ve bu alanda yetkili kuruluşların listesine ulaşmak için tıklayınız.

resmi-gazete

 

 
1614588367.472 - 01.03.2021 09:19:48 - 10.6.40.127 - [18.210.12.229]