Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Yapılan İşbirliği Neticesinde Belge Zorunluluğu Kapsamında Yer Alan Beşinci Seviye ve Üzeri Meslekler İçin “Muafiyet Tablosu” Yayınlandı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Yapılan İşbirliği Neticesinde Belge Zorunluluğu Kapsamında Yer Alan Beşinci Seviye ve Üzeri Meslekler İçin “Muafiyet Tablosu” Yayınlandı

Malumları olduğu üzere 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek-1’nci maddesi “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.” hükmü uyarınca hâlihazırda beş adet tebliğ yayımlanmış bu çerçevede 143 meslekte belge zorunluluğu yayımlanmıştır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunda 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır.

Bu doğrultuda, üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden hangilerine belge zorunluluğu kapsamında muafiyet tanınacağına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda “Muafiyet Tablosu” oluşturulmuştur. Beşinci seviye ve üstü ulusal yeterlilikler için muafiyet tanınan bölümlerin bilgisi hâlihazırda yayımlanmış olan Muafiyet Tablosuna eklenmiştir.

Söz konusu Muafiyet Tablosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

https://www.myk.gov.tr/muafiyet

 
1586359012.189 - 08.04.2020 15:50:32 - 10.6.30.128 - [18.232.51.69]