Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü A.Ş. (TÜRKŞEKER) ve Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri (Şeker İş) Sendikası Arasında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı
Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü A.Ş. (TÜRKŞEKER) ve Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri (Şeker İş) Sendikası Arasında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü A.Ş. (TÜRKŞEKER) ve Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri (Şeker İş) Sendikası arasında, pancardan şeker üretimi alanında yer alan mesleklerin belirlenmesi, bu mesleklere yönelik ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması amacıyla 07 Kasım 2019 tarihinde işbirliği protokolü imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokol törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi TUNÇ, Kurum Başkanımız Sayın Adem CEYLAN, Şeker Dairesi Başkanı Sayın Mehmet HASDEMİR, Kurum Başkan Yardımcımız Sayın Metin KARAMAN, Şeker İş Sendikası Genel Başkanı Sayın İsa GÖK, TÜRKŞEKER Genel Müdür Yardımcıları Sayın Şahin ARAT ve Sayın Abbas SUERİ, Kurumumuz Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Sayın Mehmet ORDUKAYA ve Pancar Şekeri Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Sayın Mehmet Ali ÇITAK katılım sağladı.

Şeker Dairesi Başkanı Sayın HASDEMİR’in açılış konuşmasının ardından Şeker İş Sendikası Genel Başkanı Sayın GÖK ve TÜRKŞEKER Genel Müdür Yardımcısı Sayın ARAT gerçekleştirdikleri konuşmada şeker sektöründe nitelikli eleman yetiştirmede yaşanan sorunlardan, bugüne kadar çalışanların meslek tanımlamalarının yapılmamasının, nitelikli ve belgeli işgücünün istihdam edilememesinin sektöre verdiği zararlardan bahsetmişlerdir. Kurum Başkanımız Sayın CEYLAN törende yaptığı konuşmada, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırma, eğitim ve istihdam arasındaki uyumun sağlanması, üretim ve hizmet süreçlerinde kalite ve verimliliğin artırılması gibi hususlarda Kurumumuz faaliyetlerinin önemine değinmiştir. Ülke ekonomisine önemli katkılar sunan şeker üretiminde çalışanların niteliklerinin artırılmasında söz konusu mesleklerde eğitim programlarının da hazırlanacak olan ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile uyumla hale getirileceğini ve bu sayede protokol kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların nitelikli insan kaynağının gelişmesinde önemli bir rol oynayacağını ifade etmiştir.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın TUNÇ, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu iş gücünün nitelikli hale getirilmesinin önemine değinmiş, şeker fabrikalarında çalışan iş gücünün kalifiye olmasının kaynakların daha iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak bir unsur olacağını, rekabetçi, yüksek kaliteli ve düşük maliyetli ürünlerin üretilmesini sağlayacağını, işbirliği protokolünün bu anlamda atılan önemli bir adım olduğunu ifade etmiştir.

Yapılan konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalanarak ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin belirlenmesinin ardından MYK tarafından bu alanlarda yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşları aracılığıyla, ulusal yeterliliklerde belirlenen teorik ve performans sınavlarından başarılı olan adaylara ulusal ve uluslararası düzeyde geçerliliği olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenebileceği ifade edilmiştir.

 

 
1590376146.715 - 25.05.2020 03:42:46 - 10.6.30.127 - [3.226.76.216]