Haberler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÜSEM) Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi
Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÜSEM) Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

MYK Yönetim Kurulu 10.06.2015 tarihli ve 2015/28 sayılı kararı ile Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezinin (KOÜSEM) sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 04.08.2015 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliğinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

 

Belgelendirme Başvuruları

11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliğinde MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, bu yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.

 

39 kousem logo

 
1542566846.847 - 18.11.2018 18:47:26 - 10.6.30.127 - 54.221.9.6