Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Çevirmen Yeterlilikleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Çevirmen Yeterlilikleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Ulusal Meslek Standartları, iş piyasasının talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda MYK’ya başvuruda bulunan ve MYK tarafından görevlendirilen sektörünü temsil kabiliyetine sahip kurum/kuruluşlarca ya da MYK tarafından oluşturulan meslek ve sektörle ilgili tarafların temsil edildiği çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır.

 171121-3

Bu çerçevede, Çevirmen (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardına dayalı hazırlanmış ulusal yeterlilik taslaklarının değerlendirilmesi ve kapsamlarının netleştirilmesi amacıyla 16 Kasım 2021 tarihinde Kurumumuz ev sahipliğinde İstanbul Üniversitesi, Yeminli Çevirmenler Federasyonu (TURÇEF) ve Çevirmenlik alanında akademisyen ve uzmanların katılım sağlandığı bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantı sonucunda çevirmen yeterliliklerinin moderatör eşliğinde oluşturulacak MYK Çalışma Grubu ile yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

 
1638148863.804 - 29.11.2021 01:54:44 - 10.6.40.128 - [52.23.219.12]