Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı MYK Çevre Sektör Komitesi 15.Toplantısı Gerçekleştirildi.
MYK Çevre Sektör Komitesi 15.Toplantısı Gerçekleştirildi.

MYK Çevre Sektör Komitesi, Türk Coğrafya Kurumu Derneği tarafından hazırlanan “Coğrafyacı (Seviye 6)” taslak meslek standardını ve İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Konvensiyonel Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü (Seviye 4)” taslak yeterliliğini incelemek üzere 12 Nisan 2021 tarihinde 15. toplantısını gerçekleştirdi.

Komiteye sunulan taslak meslek standardı ve taslak yeterlilik incelenmiş, tartışılmış ve meslek standardı için ilave görüş alınarak gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından taslakların MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 
1642752010.818 - 21.01.2022 08:33:52 - 10.6.40.128 - [35.153.100.128]