Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi
Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektöründe 4 Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi

Tekstil, Hazır Giyim, Deri sektöründe, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından güncellenen “Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı (Seviye 3), Jakarlı Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı (Seviye 3), Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü (Seviye 4) ve Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü (Seviye 4)” ulusal yeterlilikleri 25-26 Şubat 2019 tarihlerinde toplanan MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesinde görüşülmüş ve MYK Yönetim Kurulunun 31/07/2019 tarih ve 2019/101 kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız…

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

egitmen

 

 
1576101760.433 - 11.12.2019 22:36:19 - 10.6.30.127 - [3.234.214.113]