Haberler Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı MYK Enerji Sektör Komitesi 20. Toplantısını Gerçekleştirdi
MYK Enerji Sektör Komitesi 20. Toplantısını Gerçekleştirdi

MYK Enerji Sektör Komitesi, iklimlendirme alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik gereği oluşturulmuş MYK Çalışma Grubunun Uluslararası standartlar ve AB Direktiflerini referans alınarak hazırladığı taslak yeterliliği görüşmek üzere 30 Mayıs 2019 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Komitede incelenen Florlu Soğutkan Teknik Personeli (Seviye 5) taslak yeterliliğinin sektör komitesinde alınan kararlar doğrultusunda revize edilerek MYK Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

100519-3

 
1568533251.195 - 15.09.2019 08:14:30 - 10.6.30.127 - 34.231.247.139